Sizin için ne yapabiliriz?

Biz Hamburg’da, dıṣarıdan ve içeriden gelecek yatırımlar için One Stop Ajansıyız ve aynı zamanda Hamburg  ekonomisinin, tüm ekonomiyi geliṣtirme konularında, tek uzman ortaḡıyız. Özellikle küçük ve orta boy iṣletmeler için çok çeṣitli servislerimiz bulunmaktadır. Bizler Hamburg’un , gerek Uluslararası gerekse Ulusal açıdan iyi bir ekonomik konumluk merkezi olduḡu hususunda tanıtım yapmaktayız.

Service, Wirtschaft, Hamburg

Ṣirketlere aṣaḡıdaki gibi iki servis paketi sunuyoruz.

Welcome & Location (Yerleṣme ve ṣirket kurma)

 • Konumluk yeri hakkında genel bilgiler ve analizler
 • Key-Account Yönetimi
 • Konumluk yeri seçimi ve birlikte görme
 • Gayrimenkul satın almada  yardımcı olmak
 • İṣletmelerin kuruluṣunda ilk gerekli bilgileri vermek ve diḡer Meslek-Aḡlarını  devreye sokarak detaylı bilgilerin verilmesini saḡlamak, örneḡin: Vergiler, hukuki konular,ṣirket kurma, iṣ ve oturma müsadeleri, para yardımları, finansman imkanları,kalifiye eleman bulunması, resmi dairelerle yazıṣmalar, Ulusal ve Uluslararası Kuruluṣlarla temas konularında yardımcı olmak
 • Konumluk yeri ile ilgili tanıtıma dayalı, açıklayıcı toplantılar düzenlemek

Development & Relocation (Geliṣme)

 • İṣ yeri kurmak için gerek devlete ait gerekse özel gayrimenkuller ve alanlar hakkında detaylı bilgilendirme
 • Proje ve iṣletme yerleri geliṣtirmede yardımcı olmak
 • Gayrimenkuller ve projelerle ilgili toplantılar yapmak
 • İnṣaat izni alınmasında ve inṣaatle ilgili kanuni konularda yardımcı olmak
 • Hamburg-Meslek-Aḡı’nın ortakları ile beraber çalıṣarak: Uzman eleman geliṣtirmek ve entegrasyon, branṣlar ve teknolojiye ait sorularda Ulusal ve Uluslararası Ortak-Meslek-Aḡ‘larına girmek

İlgili ṣahıs:

vergrößern Ewgeniy Narodetski (Bild: Hamburg Invest) Ewgeniy Narodetski
Proje menejeri (Türkiye)
E-Mail: ewgeniy.narodetski(at)hamburg-invest.com
Теl.: + 49 40 / 227019 – 16
Fax:+ 49 40 / 227019 - 59


Diḡer pazarlar için: Uluslararası yatırımlar için çalıṣan ekibimiz