Hamburg: Kuvvetli bir kurucu sahne

İyi fikirler Hamburg için çok kıymetlidir. Kuvvetli ve çeṣitlilik içeren ekonomik yapısı ve aynı zamanda hareketli Start-Up Öko sistemi, fikirleri gerçekleṣtirmek için, iyi bir ortamdır.

Hamburg: Kuvvetli bir kurucu sahne

Ṣirket kuruluṣlarında Hamburg Berlin’i doruktan indirdi. Hür Hansa Hamburg Kent’inde 2014 yılından 2016 yılına kadar, yıllık, 10.000 çalıṣandan 253 kiṣi, kendi iṣ yerlerini açmıṣtır (2013-2015 e nazaran 7 fazla). Eyaletler sıralamasına göre Hamburg’un arkasından 238 kiṣi ile Berlin, 182 kiṣi ile Hessen Eyaleti gelmektedir. Bu sonucu KfW 2017 Kuruluṣmonitoru açıklamıṣtır.

Hamburg’da kurulmuṣ birçok ṣirket çoktan Uluslararası ṣirket konumuna ulaṣmıstır. Örneḡin: InnoGames, Bigpoint, Facelift, Goodgame Stüdyoları, Jimdo, mytaxi, veya XING.

Bu Start-Up’lara ilave olarak: Dreamlines,Kreditech, Stuffle veya Sonormed baṣarılarını ilerletmektedirler.

Start-Up konumluk yeri Hamburg hakkında diḡer bilgiler (İngilizce olarak).