Şirket kuruluşu

Almanya’da ticari faaliyette bulunmak isteyen uluslararası şirketlerin, pek çok sorusunun açıklığa kavuşturulması gerekir:

Almanya’da ticari faaliyette bulunmak isteyen uluslararası şirketlerin, pek çok sorusunun açıklığa kavuşturulması gerekir.

 • Gerekli pazar bilgilerini nereden alabilirim?
 • Öngördüğüm iş için nasıl bir şirket şekli uygundur?
 • Faaliyet alanımda hangi yasal düzenlemelere dikkat etmeliyim?
 • Uygun büro, depo ve üretim yeri nasıl bulabilirim?
 • Kaliteli personel nasıl bulabilirim?
 • Oturma ve çalışma izinlerini nasıl alabilirim?


Hamburg Invest tüm bu sorular için uzmanlar bulunmakta ve gerektiğinde dışarıdan uzmanlar da devreye sokulabilmektedir.

Bu nedenle, zamanlıca size en yakın Hamburg Invest temsilciliğine başvurunuz veya Hamburg’daki Uluslararası Şirketler/Konumlandırma Grubumuza başvurunuz. Yerinde alacağınız ayrıntılı bilgiler, (örneğin vize verilmesine ilişkin) daha sonraki işlemlerinizi kolaylaştıracaktır.

Hamburg’a iş amaçlı ziyaret için vize

AB dışı ülkelerin işadamlarının, iş amaçlı Almanya ziyaretleri öncesinde genelde Alman Büyükelçiliği ya da Başkonsolosluğuna vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. İş adamları, vize işlemleri için Hamburg Invest veya Hamburg’da yerleşik şirketler tarafından yapılmış bir davete de ihtiyaçları bulunmaktadır.

Almanya’da kalış için hastalık sigortası

Almanya için hastalık sigortası yapıldığının teyit edilmesi vize işlemleri  için gereklidir. Hastalık sigortasını doğrudan anavatanınızda da yaptırabilirsiniz.

Hamburg’da konaklama

Hamburg’da kalışınız için otel veya apartman kiralamanız, ziyaret süresine bağlı olacaktır.  Bu konudaki rezervasyon, Hamburg Invest üzerinden yapılabilmektedir.

Şirket kuruluşu için gerekli belgeler

Şirket kuruluşunda hangi belgelerin gerektiği, şirketin gerçek veya tüzel kişilik olarak faaliyet gösterecek olmasına bağlı olarak değişir.

Gerçek kişi:

 • Seyahat pasaportu
 • Limited şirket (GmbH)  için sermaye: 25.000 €, noter ücreti hariç


Tüzel kişilik:

 • Ana şirketin Ticaret Sicil Kaydının orijinali ve yeminli tercümesi
 • Şirket sahibinin, Hamburg’da şirket kurma niyeti ile şirketin müstakbel genel müdürünü ismen zikrettiği beyanı
 • Tüm hissedarlar Hamburg'a gelmeyecekler ise, yeni şirketin sermaye yükümlülüğünü yerine getirecek vekilin yetkilendirilmesi
 • GmbH için ana sermaye 25.000 Avro + noterlik ücreti

Şirket kurulusu (kısmen opsiyonel)

Almanya’da şirket kuruluşu aşamasında Hamburg Invest tarafından sağlanacak danışmanlık hizmetleri, değişik uzmanların sağlayacağı katkıların yerine geçmez. Bunlar aşağıdakiler olabilir:

Avukat

 • Almanya’da/Hamburg’da ticari faaliyetin hukuki koşullarına ilişkin danışmanlık hizmeti
 • Şirketin kuruluş sözleşmesi taslağının hazırlanması
 • Geçerli bir şirket ismi aranması
 • Genel Müdür için iş sözleşmesi taslağının hazırlanması
 • Avukat adresinin şirket geçici ikameti olarak verilmesi


Vergi Müşaviri

 • Vergi ve ticari hukuku açısından danışmanlık hizmeti
 • Başlangıç bilançosunun hazırlanması
 • Gerektiğinde müşavirlik hizmetleri sözleşmesinin hazırlanması


Noter

 • Noter onaylı şirket tüzüğünün hazırlanması
 • Hamburg Ticaret Siciline kaydının yapılması


Banka

 • Şirket için ticari hesap açılması
 • Ana sermayenin ödenmesi

Gerekli görüşme randevuları Hamburg Invest tarafından alınır.

Şirketin Hukuki Yapısı

Amacınıza en uygun şirket hukuki yapısı hakkında genel olarak geçerli olabilecek bir beyanda bulunmak mümkün değildir. Hukuki yapının, daha ziyade, her özel durum için ihtiyaca yanıt verebilecek şekilde düşünülmesi gerekmektedir. Ancak, genelde yabancı girişimciler için limited şirket (GmbH) en uygun tüzel kişiliktir.

‘GmbH’,  yabancı yatırımcılarının çoğunluğu tarafından Almanya’daki şubeleri için bu nedenle tercih edilmektedir. ‘GmbH’ yapısının en önemli avantajı şirketin sorumluluğunun esas sermaye ile sınırlı olmasıdır. Esas sermaye asgari 25.000 Avro olup, en az yarısı şirketin kuruluşunda ödenmiş olmalıdır. Esas sermaye, bilahare işletme için gerekli yatırımların finansmanı için tümüyle kullanılabilir. Dolayısıyla blokaj söz konusu değildir. “GmbH”ler Ticaret Siciline kayıt edilirler.

Almanya ile henüz ticari ilişkisi bulunmayan, örneğin ilk aşamada pazar hakkında bilgi edinmeyi hedefleyen şirketler için,  bağımsız olmayan temsilcilik statüsü çoğu zaman en akılcı ve özellikle de maliyeti düşük olan diğer bir alternatiftir.  Ancak, bu tür temsilciklerin, doğrudan ticari faaliyet gösteremeyeceği, sadece bilgi toplayabileceği ve danışmanlık hizmeti sunabileceği dikkate alınmalıdır.  Yasal bağlayıcılığı olan işlemler,  sadece geliş ülkesinde mukim ana şirket tarafından yerine getirilebilir.

Hamburg Invest, şirket kuruluşu ve temsilcilik için formalitelerin yerine getirilmesinde size yardımcı olur.

Ofis Arama

Şirketinizin Hamburg’ta işe başlayabilmesi için bir iş yeriniz olmalıdır. Bu çerçevede

 • Normal bir ofis/ iş merkezinde bir büro
 • Ticari alanlar/ bölümler

söz konusu olabilir. Hamburg Invest, işyeri arama konusunda size yardımcı olmaya hazırdır.

Oturma İzni

AB vatandaşı olmayanların Hamburg’ta ticari faaliyet göstermesi için oturma müsaadesi alması zorunludur.

Bu çerçevede:

 • Ülkenizdeki Alman Büyükelçiliği/Başkonsolosluğuna oturma müsaadesi için başvuruda bulunulması ve başvurunun bir örneğinin Hamburg Invest faks ile iletilmesi
 • Firma profili hazırlanması (muhtemel iş planı ve gelir beklentisini eklemek suretiyle) ve Hamburg Invest iletilmesi

gerekmektedir.

Başvuru Ticaret Odası tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme, oturma izni verilmesinde belirleyici unsurdur. Hamburg Invest, buna paralel olarak Hamburg’da dokümanları hazırlar, oturma müsaadesi başvurusunu, firma profili ve Hamburg Invest görüşü ile birlikte Yabancılar İdaresine iletir ve prosedürü hızlandırır.

Ticari Faaliyete Başlama

Ticari faaliyete başlamak için aşağıdaki hususlar da dikkate alınmalıdır: 

 • Pazarlama konseptinin hazırlanması ve uygulanması
 • İş partnerlerinin bulunması
 • İş kontaklarının bulunması
 • Personel istihdamı
 • Konut arama
 • Depo yeri arama
 • Cazip sergi alanlarının bulunması
 • Gümrük mevzuatı hakkında bilgi temini
 • Teknik mevzuat hakkında bilgi temini
 • Ticaret hukuku hakkında bilgi temini
 • Telefon, faks ve internet bağlantılarının sağlanması
 • Büro makine ve donanımı alımı
 • Şirket yazışma kâğıtları ve kartların hazırlanması
 • Gerektiğinde araç alımı

Hamburg Invest tüm bu konularda size yardımcı olur veya sizi ilgili muhataplara yönlendirir. ‘Hamburg Welcome Center’,  öğrenim ve aile konularında ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti verir.