Hukuk

Almanya’da, ticari faaliyetlerinin çerçeve koşulları genellikle kanunlar ile belirlenmiştir. İş ve sosyal güvenlik hukuku, Almanya’da faaliyet göstermek isteyen girişimciler için özellikle önemlidir.

Recht, Wirtschaft, Hamburg


Iş hukuku

Almanya'da iş hukuku ile ilgili, ‘Ücret Ödemesinin Sürdürülmesine İlişkin Kanun’, ‘Çalışanların İzinlerine İlişkin Federal Kanun’, ‘Hizmetlilerin İş Akitlerinin Sonlandırılmasına İlişkin Süreler Hakkında Kanun’, ‘İş Akdi Sonlandırılmasına Karşı Korunma Kanunu’, ‘Çalışma Saatleri Yönetmeliği’, ‘Çalışan Annelerin Korunması Kanunu’ ve ‘Çalışan Gençlerin Korunmasına İlişkin Kanun’ gibi çok sayıda yasal düzenleme bulunmaktadır. İş sözleşmeleri; yasalar veya toplu sözleşmeler çerçevesinde herhangi bir istisna kapsamında değil ise,  şekil şartına bağlı olmaksızın yapılabilir. Bununla birlikte, yazılı bir iş sözleşmesi yapılması esas olarak ihmal edilmemelidir.  İş sözleşmesi tarafları, sözleşmede hangi hukukun uygulanması gerektiğini kararlaştırabilirler.  Hukuk seçimi yapılmadığı takdirde iş sözleşmesine,  çalışan başka bir ülkede geçici olarak gönderilmiş olsa dahi işin rutin olarak icra edildiği devletin hukuku uygulanır. Çalışan işini rutin olarak tek ve aynı devlette icra etmiyorsa,  işe alındığı şubenin yerleşik olduğu devletin hukuku geçerlidir. İş hukuku hakkında daha fazla bilgi için telefon ile arayabilir veya e-posta gönderebilirsiniz.

Sosyal güvenlik hukuku

Alman sosyal güvenlik sistemi, aşağıdaki kanuni sigortaları kapsamaktadır:

  • Emeklilik Sigortası (a)
  • İşsizlik Sigortası (b)
  • Sağlık Sigortası (c)
  • Bakım Sigortası (d)
  • Kaza Sigortası (e)


Bu sigortalar,  gelirleri yasal olarak belirlenmiş sınırın altında kalan çalışanların tümü için geçerlidir.

Yukarıda (a) ile (d) paragraflarında belirtilen sigortaların primleri,  çalışan ve işveren tarafından yarı yarıya ödenir.  ‘Kaza ve Meslek Sigortası’nın primleri (e),  işveren tarafından karşılanır. Prim tutarları için, çalışanın yıllık geliri esas alınır.  Yukarıda (a) ve (b) paragraflarında belirtilen ‘Emeklilik Sigortası’ ve ‘İşsizlik Sigortası’ ile ilgili ödemelerde çalışan payları, çalışanın aylık ücretinden kesilir ve işveren tarafından sigorta kurumlarına havale edilir.

Yabancılar, devamlılığı olmayan bir işle iştigal etseler dahi esas olarak sosyal sigorta yükümlülüğü dışında değillerdir. Ancak yabancılara, ülkeyi terk ettikleri takdirde uygulanabilecek olan, ülkelerarası çok sayıda sosyal güvenlik anlaşması bulunmaktadır.

Hamburg Invest, sosyal güvenlik ile ilgili konularda size yardımcı olmaya devam eder veya danışmanlık hizmeti almak üzere uygun muhataplara yönlendirir.