Vergiler

Tüzel kişilik seçimi, vergilemede kritik öneme sahiptir.

Steuern, Wirtschaft, Hamburg


‘Alman Vergi Sistemi’nin, özellikle kazançların tespitine ilişkin düzenlemeleri oldukça karmaşıktır. Tüzel kişilik seçimi, kritik öneme haizdir. Vergilemede, vergi hukuku ile birlikte, ticaret ve şirket hukuku, aile ve miras hukuku da dikkate alınmalıdır.

Federal Merkezi Vergi İdaresi’nde yabancı yatırımcılar için bir başvuru merkezi bulunmaktadır. Söz konusu birimde, yabancıların Almanya’da yatırım öncesi girişimlerinde ortaya çıkacak sorularına yanıt verilmektedir. Yabancı yatırımcı, belirlediği konularda buradan ayrıntılı bilgi alabilir.